smeerolie

smeerolie

Wat is functie van smeerolie:

  • Vermindering van wrijving
  • Beperking van slijtage van de bewegende onderdelen
  • Koeling van de motor
  • Schoonhouden van het oliecircuit
  • Garantie van een goede afdichting tussen de cilinderwand en de zuiger
  • Bescherming tegen corrosie
  • Bewerkstelligen goede werking van alle bewegende delen bij elke bedrijfstemperatuur

Wanneer moeten we smeerolie verversen:

Smeerolie verversenSmeerolie verversen is een belangrijk element voor de optimale werking van uw diesel verbrandings (motor(en). In de praktijk wordt er olie ververst na een voorgeschreven tijd en/of een voorgeschreven aantal draaiuren. U kunt dit meestal herleiden uit het onderhoudsschema van de desbetreffende motorenleverancier. De voorgeschreven verversingen lopen erg uiteen, dit heeft te maken met de grote van de motor, aantal liters smeerolie, toerental waarmee de motor draait enz.
Bij motoren met een grote hoeveelheid smeerolie wordt vaak tussentijds een oliemonster genomen om deze te laten analyseren zodat voorkomen kan worden dat men met verouderde olie draait waarbij de smerende werking niet meer optimaal is.
Ook worden er vaak oliemonsters genomen bij calamiteiten/storingen aan de motor, uit de uitkomst van de analyse kan men verschillende zaken opmaken die de oorzaak (kunnen) zijn van de opgetreden storingen en/of calamiteiten.Zodra de analyse aangeeft dat de olie geen goede werking meer heeft of nadat de calamiteit is opgelost is het raadzaam om de smeerolie te verversen. De basisanalyse van smeerolie wordt op oliereinheid en watergehalte uitgevoerd.

Deze controles kunnen vervolgens periodiek aangevuld worden met meer specifieke analyses zoals:
• Viscositeit
• (T)AN acid nummer
• kleur en helderheid
• MPC varnish-bepaling
• Milliporefiltratie
• RPVOT test (oxidatiestabiliteit)
• schuimtest
• lucht afscheidend vermogen
• water afscheidend vermogen
• metalen- en additieven ICP-scan
• Infrarood spectrometrie

Snelle oliewissel meestal niet de oplossing

Snelle oliewisselBij afwijkingen in de analyseresultaten van een smeerolie op bijvoorbeeld oliereinheid of watergehalte wordt vaak zo snel mogelijk een oliewissel uitgevoerd om van het probleem af te zijn. Dit is in veel gevallen (helemaal bij grotere oliebaden) te kort door de bocht. Bij een oliewissel blijft vuil, vocht en varnish in het smeeroliesysteem achter, waardoor de nieuwe oliebadge direct weer “een knauw” krijgt. Informeer daarom altijd bij een filtratiespecialist voor de juiste manier van olie wisselen waardoor de levensduur van de nieuwe olie tot een maximum wordt gewaarborgd. Of het nu gaat om grote motoren met een smeerolie inhoud van 100 – 10.000 liter of om motoren met een smeerolie inhoud van 25 – 100 liter, er zijn tegenwoordig systemen die het verversen van de smeerolie enorm kunnen uitstellen en problemen kunnen voorkomen.
Dit heeft direct tot gevolg dat we besparen in euro’s op onze operationele kosten maar wat misschien wel net zo belangrijk kan zijn is dat we minder vervuilen.
De milieu aspecten wegen in elke bedrijfsvoering steeds zwaarder, hierin worden door de buitenwereld vaak be- of veroordeeld!
Het “groener” zijn wordt ook vaak gekoppeld aan euro’s, investeringen zijn fors en kosten in de operatie alleen maar meer geld, in dit geval niet. Filtersystemen ontwikkelen zich ook, er bestaat momenteel een filtersysteem dat de smeerolie kan filteren tot 0,5 micron. Een standaard filtratie van de verschillende motoren leveranciers komt meestal niet verder dan 10 micron. Het resultaat van deze filtersystemen is dat de stand tijden van smeerolie verlengd worden tot wel het drievoudige aantal uren of zelfs meer zonder kwaliteitsverlies van de functies waarvoor we de smeerolie gebruiken.

Informeer naar de mogelijkheden voor:

  1. Kostenreductie
  2. Minder calamiteiten
  3. It’s time to go Green

Contact opnemen